The Chinese University of Hong Kong
networksChung Chi Alumni Association of Ontario

Mr. Waye Ming Fai Joseph (76/UC/CHI、82/SE/DIPED、88/GS/EDU)
President
ontariochungchi@gmail.com

New Asia College Alumni Association of Ontario, CUHK

Mr. Chau Lit Man Brian (93/NA/BBA)
President
nacaao@gmail.com

The CUHK Part-time Degree Program Alumni Association of Canada

Ms. Fok Mei Mei (89/PD/BAP)
Contact person
mmf@globility.com

CUHK Chung Chi College Alumni Association in Vancouver, B.C.

Mr. Chan Siu Wa Warren (84/CC/MKT)
Contact person
warren_sw_chan@hotmail.com

Vancouver CUHK New Asia College Alumni Association

Ms. Leung Wai Yin Mabel (70/NA/FAA)
President
hkmwso@gmail.com

The Chinese University of Hong Kong Alumni Association of Calgary

Ms. Cheung Yeuk Mui Candy (92/SC/BBA)
President
Candy.Cheung112@gmail.com