The Chinese University of Hong Kong
networksThe Chinese University of Hong Kong Alumni Association in New Zealand

Mr. Sham Chiu Wing (00/NA/CEG;02/GS/CSE;06/GS/CSE)
President
aa-nz@alumni.cuhk.edu.hk

Sabah CU Alumni Association

Ms. Lee Len Jin (63/CC/HIG)
Secretary
(60) 12-8282233
(60) 88-218618

The CUHK Alumni Association in Japan

Mr. Wong Hing Chai Raymond (88/CC/GEO)
Contact person
(81) 473 67 0824
aa-japan@alumni.cuhk.edu.hk

CUHK Business Alumni Association - Taiwan

Mr. Wei Jung-tsung (07/GS/EMBA)
President
kjikji0520@gmail.com