The Chinese University of Hong Kong
networks

Alumni Associations
CUHK Chung Chi College Alumni Association in Vancouver, B.C.

Mr. Chan Siu Wa Warren (84/CC/MKT)
Contact person
warren_sw_chan@hotmail.com

Vancouver CUHK New Asia College Alumni Association

Ms. Leung Wai Yin Mabel (70/NA/FAA)
President
hkmwso@gmail.com

The Chinese University of Hong Kong Alumni Association of Calgary

Ms. Cheung Yeuk Mui Candy (92/SC/BBA)
President
Candy.Cheung112@gmail.com

CUHK Alumni Association in Beijing & Tianjin

Mr. Ho Sai Tak Derek (94/NA/IEE)
Chairman
derekho430@hotmail.com

CUHK Business Alumni Association - Beijing

Mr. MA Lap Ping (88/NA/FIN)
President
mma@cytech.com.cn

CUHK Alumni Association in Shanghai

Mr. So Hung Raymond (79/CC/SOC、81/GS/MBA)
President
aa-shanghai@alumni.cuhk.edu.hk

CUHK Alumni Association in Chengdu

Ms. Zhu Wen (02/GS/BIO)
President
aa-chengdu@alumni.cuhk.edu.hk

CUHK Alumni Association in Hubei

Mr. Hui Kan Yip Charles (85/UC/ECO)
President
(86)-13697359390 / (852)-65338300
aa-hubei-china@alumni.cuhk.edu.hk / charles.hui@readingcafe.com.cn

CUHK Business School Shenzhen Alumni Association

Ms. Lin Jun (06/GS/MBA)
Contact Person
CUHKSZAA@hotmail.com